หน่วยที่ 2 การจัดการสารสนเทศ

สาระสำคัญ

                การจัดการสารสนเทศเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการนำสารสนเทศมาจัดทำเป็นฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถนำไปใช้ได้กับหลาย ๆ คน โดยมุ่งเน้นที่จะเก็บรวบรวม ประมวลผล และเผยแพร่ โดยมีวิธีการดำเนินการ 3 ขั้นตอน คือ การเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และการดูแลรักษาข้อมูล

ใบงาน

About dechathon

ประวัติและความเป็นมาของ ครูเดชาธร พองาม ชื่อเล่น ใครๆ ก็เรียกว่า ครูเดช์ ครู สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม จบการศึกษามัธยมศึกษาที่ 6 ศิษย์เก่าเหลืองดำ นามโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ศรีนครน่านครับ ผมจบการศึกษาวิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา รุ่น 47 ครับ จากสถาบันราชภัฏลำปาง

Posted on กรกฎาคม 11, 2010, in หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ข้อมูลและสารสนเทศ. Bookmark the permalink. ใส่ความเห็น.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: